Πέμπτη, Νοεμβρίου 29, 2007

Σκέψεις...!

1. Life isn't fair, but it's still good.
Η ζωή δεν είναι δίκαια, αλλά εξακολουθεί να είναι καλή.

2. When in doubt, just take the next small step.
Όταν αμφιβάλεις, κάνε ένα μικρό επόμενο βήμα.

3. Life is too short to waste time hating anyone.
Η ζωή είναι τόσο μικρή για να χάνουμε χρόνο για να μισούμε κάποιον.

4. Don't take yourself so seriously. No one else does.
Μην παίρνεις τον εαυτό σου τόσο σοβαρά. Κανείς άλλος δεν το κάνει.

5. Pay off your credit cards every month.
Να αποπληρώνεις την πιστωτική σου κάρτα κάθε μήνα.

6. You don't have to win every argument. Agree to disagree.
Δεν χρειάζεται να κερδίζεις κάθε αντιπαράθεση. Συμφώνησε να διαφωνείς.

7. Cry with someone. It's more healing than crying alone.
Κλάψε με κάποιον. Είναι περισσότερο θεραπευτικό από το να κλαις μόνος.

8. It's OK to get angry with God. He can take it.
Δεν υπάρχει πρόβλημα να εξαγριωθείς με τον Θεό. Μπορεί να το αντέξει.

9. Save for retirement starting with your first paycheck.
Αποταμίευε για την σύνταξή σου αρχίζοντας με τον πρώτο σου μισθό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: