Τετάρτη, Νοεμβρίου 05, 2008

ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΕ

ΜΗ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΑΡΑΤΕ

Τρία μεγάλα σύγνεφα στο Καρπενήσι πάνε

Τρία πουλάκια κάθονται στη ράχη στο λημέρι

Προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα

Στη στράτα που διαβαίνανε πουλάκια κελαηδούσαν

Όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος

Έχουμε ένα σκύλο

Μαύρο μαλλιαρό

Κι αγαπάει να μπαίνη

Στο νερό.

Τι φωνές, τί πήδους

Κάνει σαν με δή,

Πως στο χέρι παίρνω

Το ραβδί!

Το πετώ; Τεντώνει

Μια στιγμή τα αφτιά

Και σα σπίθα ρίχνει

Μια ματιά,

Και με κρότο πέφτει,

Παφ! Μες το νερό

Κι αψηλά τινάζει

Τον αφρό.

Μη σας λέω, μη μιλάτε, το κορίτσι μου κοιμάται, μέσα στη δική της αγκαλιά.

Με λίγα λόγια τα παραπάνω τα γράφω για να ικανοποιήσω το τριαλαρί τριαλαρό συναίσθημα κάποιων παρευρισκόμενων.

Παρακαλώ ομιλείτε χαμηλοφώνως, ενοχλούνται οι παρευρισκόμενοι.

Ένας πολίτης περπατούσε στην Αθήνα, λίγο πίσω του ένας αστυνομικός περπατά και σφυρίζει τραγούδια του Θεοδωράκη. Ο ατυνομικός πλησιάζει και του λέει

- συλλαμβάνεσαι

- Μα γιατί;

Ρωτάει ο πολίτης

- Σε συνέλαβα να ακούς τραγούδια του Θεοδωράκη.

Άκρατη λογοκρισία και παρεμβατικότητα όταν τα καθεστώτα ενοχλούνται με το παραμικρό.

Αγαπητή Παναγιώτα

Όλο τον κόσμο αγαπώ μα και πολύ κανέναν.

Αφού δεν σ΄ αρέσουν αυτά που γράφω ΄΄σκέπασέ με΄΄ με δικές σου δημοσιεύσεις που θα απορροφήσουν τον κόσμο ώστε να ΄΄εξαφανιστώ΄΄, αλλά μη μου ζητάς να το βουλώσω. Μη μου ζητάς να εξαφανιστώ από μόνος μου εξαφάνισέ με εσύ. Γέμισε με πλούτο το μπλογκ αυτό και σβήσε μας. Μη μου ζητάς να γίνω πιο λίγος. Εγώ σιωπώ μέχρι νεοτέρας και θα αποδεχτώ τον καθένα για ότι κι αν πει. Ας με κρίνουν αλλά να μην μου ζητήσουν να χειραγωγήσω τις σκέψεις μου κατά τη βούλησή τους.

Όποιος θέλει να αποθεώσει την εγωκεντρική του εσωστρέφεια ας πάει σε ψυχολόγο.

Εδώ είναι μπλογκ δεν είναι παίξε γέλασε.

Γιατί όπως λέει και ο λαός ( αυτόν μηνύστε).

Του μικρού φαλλού οι τρίχες του φταίνε.

Τι φράση λέω ο αισχρός!

Τι λόγια ξεστομίζω

Ο τόπος είναι ιερός

Κι εγώ τον μαγαρίζω

Όλο τον κόσμο, Παναγιώτα μου, αγαπώ μα και πολύ κανέναν.

Το Σύνταγμα

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

'Αρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου)

1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους.
2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.
3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.
Kατ
εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:
α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,
β) για προσβολή του προσώπου του Προέ-
δρου της Δημοκρατίας,
γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Xώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Kράτους,
δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
4. Σ
όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Tα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.
**5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης.
6. Tο δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία πενταετία για διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει H παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν αφότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη.
**7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των άλλων μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων.
8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
**9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων των προηγούμενων εδαφίων.

5 σχόλια:

panagiota είπε...

Αγαπητέ κύριε Λαφαζανίδη κατ' αρχάς ευχαριστώ για το ποιηματάκι που μου αφιερώσατε,ήταν έξοχο!Κατά δεύτερον είστε εκτός θέματος διότι δεν θέλησα να στερήσω από κανέναν την ελευθερία του λόγου.Παρερμηνεύσατε τα γραφόμενα μου με αποτέλεσμα να εξαπολύσετε την "ποιητική σας επίθεση".
Και μιας και το είδατε από τα "ρηχά" προσεφέρομαι να σας κολυμπήσω στο νόημα αυτών που εννοούσα.
Ηθελα να επισημάνω πως το μπλογκ αυτό δημιουργήθηκε με άλλο ύφος.Το ποιο είναι αυτό θα το καταλαβαίνατε αν διαβάζατε όλες τις σελίδες του.
Δεν εμπόδισα σε κανέναν να γράφει και να σχολιάζει την διεθνή επικαιρότητα(και ό,τι άλλο θέλει) στο δικό του μπλογκ. Ούτε και εδώ βέβαια.
Απλά τόνισα πως είναι ανούσιο να μεταφέρονται εδώ πράγματα χιλιοειπωμένα από τα ΜΜΕ.Και άντε να είναι κάτι που έχει σχέση με ανθρωπιστικά θέματα πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω και να ενημερωθώ γιατί, θα σας το ξαναπώ πως δεν βλέπω Τ.Β. εδώ και αρκετά χρόνια,ακριβώς γιατί σιχάθηκα να βλέπω πολέμους,εγκλήματα και ανθρώπινη μιζέρια με σούπερ-σταρ τους πολιτικούς να σκέφτονται μανιωδώς το πως θα καταστρέψουν ακόμα περισσότερο αυτόν τον κόσμο.
Κι αν το να ομολογήσω πως είμαι και κομμάτι ρατσίστρια με τα παιδόπουλα του Θείου Σαμ ε...τότε ίσως να χρειάζομαι και ψυχαναλυτή (οπως αναφέρατε).
Οπότε όπως καταλάβατε με "χάλασε" το να βλέπω και εδώ αυτά που συστηματικά αποφεύγω.
Ελπίζω να σας έδωσα έμπνευση για ένα ακόμα ποίημα!!!

Πολύ καλημέρα σας.

Sakis είπε...

Εδώ δεν φιμώνεται κανένας. Προς Θεού.

Αλλά τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις θέλουμε να αποφύγουμε.
Γιατί όπως τα παιδόπουλα του Θείου Σαμ προκαλούν αλλεργική αντίδραση στη φίλη Παν, σε άλλους μπορούν να προκαλούν συμπόνοια κλπ κλπ.
Αλλος μπορεί να πανηγυρίζει που κέρδισε το μαυράκι και άλλος να έχει κατεβάσει πλερέζες. Ετσι είναι τα πολιτικά και ότι ειδησιογραφικά έχει να κάνει.

οχι ότι δεν μπορούμε να αναφέρουμε ενίοτε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας αλλά κάτω από το πρίσμα του αξιοπρόσεκτου, γιατί το αξίζει.
Αυτή θέλουμε να είναι και η ιδιαιτερότητα των Α.Μ

αν θέλει κάποιος από μας να ανεβάζει κάτι διαφορετικό προς Θεού δεν θα το φιμώσουμε αλλά το πιθανότερο είναι σαν να περάσει στον βρόντο και θα μείνει χωρίς σχόλια η ανάρτησή του. (η επιτυχία μιάς ανάρτησης πιστέυω έχει να κάνει με το πόσα σχόλια μαζευει, γιατί έτσι προκύπτουν και εποικοδομητικά συμπεράσματα)
Αυτά

lafazanidis είπε...

Αγαπητή Παναγιώτα είσαι άδικη μαζί μου γιατί δεν σου επιτέθηκα. Αντιθέτως κάτι τέτοιο εσύ έχεις κάνει και το συνεχίζεις.
Λες:
Κατά δεύτερον είστε εκτός θέματος διότι δεν θέλησα να στερήσω από κανέναν την ελευθερία του λόγου.
Και προείπες:
Αγαπητοί μου φίλοι ευθαρσώς θα δηλώσω πως δεν θέλω να ξαναδιαβάσω πολιτικά οικουμενικά δρώμενα μέσα στην σελίδα των Α.Μ.
Ισχυρίζεσαι οτι σου επιτέθηκα. Παρακαλώ να μου υποδείξεις το σημείο.
Λες:
Δεν εμπόδισα σε κανέναν να γράφει και να σχολιάζει την διεθνή επικαιρότητα(και ό,τι άλλο θέλει) στο δικό του μπλογκ. Ούτε και εδώ βέβαια.
Σε ευχαριστώ πολύ για την μεγαλοψυχία σου. Αν και νομίζω οτι η αναφορά και μόνο προδίδει πόσο πολύ θα ήθελες να το κάνεις αν μπορούσες.
Λες:
Απλά τόνισα πως είναι ανούσιο να μεταφέρονται εδώ πράγματα χιλιοειπωμένα από τα ΜΜΕ.Και άντε να είναι κάτι που έχει σχέση με ανθρωπιστικά θέματα πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω και να ενημερωθώ γιατί, θα σας το ξαναπώ πως δεν βλέπω Τ.Β. εδώ και αρκετά χρόνια,ακριβώς γιατί σιχάθηκα να βλέπω πολέμους,εγκλήματα και ανθρώπινη μιζέρια με σούπερ-σταρ τους πολιτικούς να σκέφτονται μανιωδώς το πως θα καταστρέψουν ακόμα περισσότερο αυτόν τον κόσμο.

Συγγνώμη αλλα δεν είμαι υποχρεωμένος να υποταχθώ στα επιτακτικά σου αιτήματα επειδή επέλεξες να ζεις κατ΄αυτόν τον τρόπο.
Βλέπε:΄΄δεν θέλω να ξαναδιαβάσω πολιτικά οικουμενικά δρώμενα μέσα στην σελίδα΄΄
Λες: Bomm και εξεράγην
Δηλαδή οργίστηκες επειδή αποφάσισα να εκθέσω την άποψή μου η οποία δεν συμβάδιζε με τον τρόπο ζωής σου και κατά συνέπεια είχα την υποχρέωση να φιμωθώ για να μην διαταραχθούν οι δικές σου ιδιαιτερότητες. Να σημειώσω βέβαια οτι μαζί με την άποψή εξέθεσα και λίγους στίχους δείχνοντας τον προσήκοντα σεβασμό στο κλίμα που επικρατεί στο παρόν μπλογκ.

Πρέπει να αντιληφθείς πως όταν εξοργίζεσαι με τις απόψεις άλλων ανθρώπων όσο αναφορά το περιεχόμενο, το ύφος, τον τόπο και τον χρόνο που τις διέπει, ουσιαστικά εκδηλώνεις την αυταρχικότητά σου απέναντι στη διαφορετικότητα ημών και υμών απόψεων. Να θυμάσαι όμως οτι, οι απόψεις και οι άνθρωποι διαμορφώνονται απο προσωπικά βιωματικά αποστάγματα και κατ΄ επέκταση δεν μπορούμε όλοι να είμαστε ίδιοι ή να έχουμε τις ίδιες απόψεις, οπότε καλό είναι να δίνουμε περιθώρια για ανάπτυξη του λόγου κι απο άλλους ανθρώπους έστω κι αν αυτό αντιτίθεται στις δικές μας τοποθετήσεις.

Marialena είπε...

Αγαπητοί μου φίλοι και συνοδοιπόροι,

η σελίδα μας δεν είναι χώρος αντιπαράθεσης για προσωπικά μας πιστεύω ή δικές μας απόψεις. Θα παρακαλέσω να σταματήσει εδώ η όποια διαφορά απόψεων υπάρχει για τη δημοσίευση θεμάτων πολιτικών, θρησκευτικών, ή ιδεολογικών πιστεύω, γιατί η περαιτέρω αντιπαράθεση θα οδηγήσει σε πόλωση και εδώ μέσα δεν είναι αρένα του ρινγκ, είναι χώρος έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων.

Επίσης να υπενθυμίσω πως καλύτερα να ποστάρετε άρθρα που απειχούν τέτοιου είδους προβληματισμούς στα προσωπικά σας ιστολόγια, για να μην υπάρχει κίνδυνος όξυνσης των πνευμάτων για τέτοια ευαίσθητα θέματα στη κοινή γνώμη.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή δημιουργική συνέχεια από άπάντες, παλιοσειρές και νεοσύλλεκτους στους Α.Μ.

panagiota είπε...

Αγαπητέ κύριε Λαφαζανίδη δεν είμαι άδικη απέναντι σας, απλά είμαι ειλικρινής.Κατι που μάλλον σας είναι άγνωστο και οργίζεστε αδίκως γιατί δεν μάθατε να το αντιμετωπίζετε..
Δεν θα παίξω το παιχνίδι σας με τα COPY PASTE.
Αδιαφορώ για τις επιθέσεις σας και τις προσπερνώ.Οσο για την μεγαλοψυχία μου μην την κρίνετε τόσο επιπόλαια γιατί δεν με γνωρίζετε.Ισως αν με ξέρατε λίγο περισσότερο να μετανιώνατε γι αυτό που γράψατε.
Αν πραγματικά ήθελα να επιβληθώ (όπως λέτε) σε αυτά που δεν μου άρεσαν και με πρόσβαλαν άμεσα,θα μπορούσα να τα διαγράψω από την σελίδα.Κι ούτε γάτα ούτε ζημιά.
Δεν είμαι τόσο μικροπρεπής και σταμάτησα να είμαι οργισμένη από τότε που έκανα τον εαυτό μου τον καλύτερο ψυχαναλυτή μου.
Μέσα από τα βιώματα μου λοιπόν κι εγώ έχω τις αναντίρρητες αντιρρήσεις μου και πίστεψε με κουβαλάω ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό πίσω μου που δεν μου επιτρέπει πια να ασχολούμαι με αμερικανόφερτες μαλακίες.
Λευκή σημαία υψώνω,θάβω το τομαχοουκ και τρίβω με στάχτη από καμένη βελανιδιά την πίπα της ειρήνης μέχρι να αποξηρανθούν τα "μανιτάρια"
Για περισσότερα ...υπάρχει μία απάντηση στην φίλτατη συνοδοιπόρο Μαρλεν στο ΒΟΟΜ και εξερράγην..